Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

dzien sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa w imieniu własnym, radnych Rady Gminy Raków oraz pracowników urzędu, składam wszystkim Paniom i Panom, którzy piastują tę funkcję, gorące podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, optymizmu i pogody ducha, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji wspaniałych pomysłów w działalności sołeckiej.

 

Wójt Gminy Raków Przewodniczący Rady Gminy
Damian Szpak

Stanisław Gratka

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.