Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

gops logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż w dalszym ciągu można zapisywać się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Aby zakwalifikować się do Programu należy zgłaszać się do GOPS w Rakowie przy ulicy Sienieńskiego 19 w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Zgłoszenia należy dokonać do 14 lutego 2020 r.

W celu usprawnienia procesu wydawania żywności informujemy, że od 19 lutego 2020 r. osoby które już zostały zakwalifikowane do Programu, powinny osobiście lub telefonicznie pod numerem 41 35 35 201 ustalić z GOPS konkretny dzień odbioru.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.