Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Tradycyjnie już goście oraz mieszkańcy gminy Raków powitali Nowy Rok 2020 na rakowskim rynku. Zabawa przy muzyce DJ-a rozpoczęła się o godzinie 22.00 i zakończyła po godzinie 1.00.

Tuż przed północą życzenia noworoczne złożył Damian Szpak - wójt gminy Raków, życząc mieszkańcom gminy sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz zdrowia i spokoju ducha.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.