Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

I PLANSZA numer sesji biale tlo

Raków, dnia 04.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XX sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną), tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku, tj. 6 grudnia 2019 r., na godz. 8.30, w budynku po wygaszonym Gimnazjum wRakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pisma obywatelki z informacją o możliwości złamania przez Wójta Gminy Raków ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta
    z zatrudnieniem w administracji rządowej, co może stanowić naruszenie praworządności – w celu analizy zgłoszonego problemu i wypracowania opinii dla Rady Gminy Raków,
    b) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania możliwości naruszenia przez Wójta Gminy Raków ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, co wg przepisów ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o samorządzie gminnym powoduje wygaśnięcie mandatu wójta.

  4. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączeniu.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309/

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Gierek

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_Komisji_Rewizyjnej.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 21 razy
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_KSWiP.pdf)Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_KSWiP.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 19 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.