Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Zakończyło się zadanie konserwatorskie pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie” o czym informowaliśmy tutaj.

1 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej figury znajdującej się przy ulicy Bardzkiej w Rakowie. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Paweł Mackiewicz w obecności ks. wikariusza Patryka Kowalika oraz parafian.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.