Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Bardzo ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 22 listopada 2019 roku.

Zanim pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami zaprezentowali to, czego się już nauczyli. W programie artystycznym wykazali się znajomością: praw i obowiązków ucznia, symboli narodowych i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami: recytacji, śpiewu i tańca. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po występie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego specjalną kredką dokonała Pani Dyrektor Aneta Stępień – Bochenek.

Następnie pierwszoklasistów w społeczności szkolnej, pod kierunkiem wychowawczyni pani Grażyny Góral, powitali starsi koledzy i koleżanki z klasy II.

Należy także wspomnieć, że uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki od starszych kolegów i przedszkolaków, a także słowniki ortograficzne i przepyszny tort od rodziców oraz miłe niespodzianki od Pani Sekretarz Krystyny Urbanowskiej i Radnych naszego okręgu.

Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor i zaproszeni goście, którzy złożyli uczniom najlepsze życzenia a rodzicom pogratulowali tak wspaniałych dzieci.

Po uroczystości rodzice uczniów klasy I zaprosili przybyłych gości, Panią Dyrektor, nauczycieli i uczniów klasy II na słodki poczęstunek.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościa za obecność i uczestnictwo w jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej szkoły. Dziękujemy także za ogromne zaangażowanie w uroczystość Ślubowania uczennicom klasy III: Nadii Chodynko i Mai Augustowskiej oraz uczniom klasy VIII, wśród których byli: Natalia Łata, Sandra Sobieraj, Martyna Siwonia i Sylwester Lasek.

Karolina Lewandowska

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.