Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

herb Gmina Raków nowy 2016 rok

Wójt Gminy Raków zaprasza osoby powyżej 65 roku życia na Jasełka.

Prosimy o zapisanie się na listę w celu otrzymania zaproszenia:
- mieszkańcy Rakowa w sekretariacie Urzędu Gminy Raków;
- pozostałe miejscowości u sołtysów;

lub telefonicznie 41 35 35 018

w terminie do 29 listopada 2019 r.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.