Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Nowoczesny, zmodernizowany oraz rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej w Ociesękach w gminie Raków uroczyście otwarto 27 listopada 2019 r.

Gospodarzami wydarzenia byli wójt gminy Raków Damian Szpak oraz dyrektor szkoły Tomasz Fortuński. Swoją obecnością zaszczycili m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wicestarosta powiatu kieleckiego Tomasz Pleban, członek zarządu powiatu kieleckiego Mariusz Ściana, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Kielcach Jacek Toś, a także radni, dyrektorzy, kierownicy, sołtysi i mieszkańcy Ociesęk.

Rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną przez księży: proboszcza Mariana Czajkę oraz pracujących niegdyś w Ociesękach Tadeusza Cudzika i Janusza Rydzka. Następnie dokonano przecięcia wstęgi, a wójt wręczył gospodarzom symboliczny klucz do obiektu. Cześć oficjalną zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów.

W ramach rozbudowy na parterze w części zachodniej została dobudowana pełnowymiarowa sala sportowa wraz z niezbędnym zapleczem, szatniami, nowymi sanitariatami, salami dydaktycznymi oraz kotłownią. Zaprojektowano również nową komunikację, pokój nauczycielski, pracownię fizyczną z zapleczem, pracownię chemiczną z zapleczem i dwie sale dydaktyczne, salę informatyczną.

Projekt przewidywał również boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, przebudowę i budowę nowego placu zabaw dla dzieci, nową bieżnię, skocznię do skoku w dal, górkę saneczkową, rzutnię pchnięcia kulą oraz wiele stanowisk edukacyjnych.

W ramach projektu powiększono parter obiektu od strony południowej. W tej części budynku powstało przedszkole z własnym wejściem. W ten sposób w miejscu byłej sali gimnastycznej wyodrębniono sale pobytowe dla dzieci o wymaganych powierzchniach i wysokości. Sale są przystosowane do zorganizowania dwóch oddziałów przedszkolnych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG z Kielc. Roboty budowlane kosztowały prawie 9 milionów złotych, na które Minister Sportu i Turystyki z programu Sportowa Polska przeznaczył dofinansowanie w wysokości 1 mln 191 tys. złotych. Urząd Marszałkowski przeznaczył dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 2 mln 999 tys. złotych.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.