Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

podpisanie umów

W listopadzie w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca na realizację zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w miejscowościach: Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Nowa Huta na terenie Gminy Raków”. Z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę
w dniu 14 -go listopada została podpisana umowa na roboty budowlane które będą kosztować 179 651,39 zł. Część kosztów inwestycji w wysokości 94967,00 zł zostanie pokryta w ramach dofinansowania z programu ,,Odnowa i Rozwój Wsi” które Gmina Raków pozyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do końca marca 2020 r. w ramach realizacji zadania zostaną wykonane: kominki do ogrzewania świetlic, place zabaw, altany z grilowiskami, wymiana okien w świetlicy Chańcza .

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.