Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

20 listopada br. w Urzędzie Gminy Raków podpisana została umowa na „Przebudowę ul. Klasztornej w Rakowie”, „Przebudowę drogi w Pągowcu” (odcinek od firmy „KDBUD” do DW 756) i „Przebudowę drogi w miejscowości Dębno” (odcinek od DW 764 w kierunku rynku do granic strefy konserwatorskiej oraz odcinek od mostu do drogi powiatowej w 0349T). Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg złożyła firma DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. ze Staszowa za kwotę 1.382.078,16 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku.

Przebudowy odcinków dróg odbędą się z dofinansowaniem w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Zgodnie z regulaminem programu niebawem zostanie zawarta umowa z wojewodą na dofinansowanie przedmiotowych odcinków.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.