Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

Agnieszka Rejnowicz kierownik referatu rolnictwa, środowiska i rozwoju gminy była jednym z prelegentów w trakcie konferencji pn. "Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji", która odbyła się 2 października 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zaproszeni zostali goście z sześciu województw (świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego).

Przedstawiciel każdego województwa przedstawił prezentację dotyczącą interesujących inwestycji realizowanych przez samorządy i zastosowanych nowoczesnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który był gospodarzem konferencji docenił dotychczasowe działania gminy Raków i zaprosił do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami uznając je za wzorcowe w poprawianiu efektywności energetycznej.

Gmina Raków dotychczas realizowała projekty z OZE, obecnie zaś oferuje pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.