Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie 7 listopada 2019 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan wójt Damian Szpak, radne – panie: Danuta Król, Teresa Strzelecka, Daria Hamera, pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Anna Adamczyk, pani Halina Łukasik, pani Dyrektor Mirosława Foryś, rodzice pierwszoklasistów, uczniowie wraz z wychowawcami klas 0, II, III oraz Samorząd Uczniowski.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności, wzorowo tańcząc poloneza. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Dzieci udowodniły, że znają swoją ojczyznę, przepisy ruchu drogowego, zasady zachowania w szkole i są gotowe do zdobywania wiedzy i świata.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała symbolicznym ołówkiem pani dyrektor Mirosława Foryś. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrym, uczciwym, szanować rodziców i nauczycieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. W ten sposób zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rakowie. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nie zabrakło także upominków i słodkości.

Zaproszeni goście oraz pani dyrektor złożyli pierwszoklasistom życzenia najlepszych ocen, wspaniałego samopoczucia w szkole, by każdy dzień przynosił radość i chęć do pracy.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila, a rodzicom gratulujemy zdolnych pociech.

Marzanna Gałęzowska

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.