Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Samorządowcy z gminy Raków na czele z wójtem Damianem Szpakiem wzięli udział w X Turnieju Strzeleckim Samorządowców z okazji Święta Niepodległości o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego.

Turniej zorganizowało 9 listopada 2019 r. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie wraz z Urzędem Miasta i Gminy Szydłów.

Dziękujemy włodarzom sąsiedniej gminy za zaproszenie i możliwość uczczenia ważnego święta jakim dla samorządowca jest Narodowe Święto Niepodległości.

Dariusz Jóźwik
zdjęcia: www.szydlow.pl

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.