Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
25 października w Szkole Podstawowej w Bardzie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu, po którym dyrektor szkoły Małgorzata Kosela powitała obecnych, a wśród nich gościa specjalnego Damiana Szpaka - Wójta Gminy Raków. Życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce, zaś rodzicom powodów do dumy ze swoich pociech. Po tak miłym wstępie uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Błońskiej zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po występie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego specjalną kredką dokonała dyrektor szkoły.

Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, drobne upominki od starszych kolegów, a także przybory do zajęć ruchowych od rodziców: piłki, woreczki i szarfy. Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Raków - Damian Szpak złożył życzenia pierwszakom i pogratulował rodzicom tak wspaniałych dzieci.

Po uroczystym ślubowaniu Pan Wójt wraz z Panią Dyrektor dokonali otwarcia nowo powstałego placu zabaw. Długo wyczekiwane zabawki: podwójna huśtawka, wieża wysoka ze zjeżdżalnią i sprężynowiec słoń bardzo ucieszyły wszystkie dzieci. Koszt inwestycji wyniósł 12 682,52zł. Pani dyrektor Małgorzata Kosela serdecznie podziękowała Panu Wójtowi Damianowi Szpakowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego przedsięwzięcia. Dowodem wdzięczności niech będą uśmiechnięte i szczęśliwe twarze uczniów naszej szkoły. Ten wyjątkowy dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy 1.

Dorota Błońska

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.