Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Zakończone zostały zaplanowane roboty inwestycyjne na drogach gminnych z udziałem środków pomocowych z MSWiA. 22 października br. odebrane zostały ostatnie trzy przebudowane odcinki dróg w miejscowościach Papiernia, Smyków i Celiny wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W miesiącu wrześniu do użytku oddany został wyremontowany most w miejscowości Papiernia oraz odcinki dróg w miejscowościach Rembów i Korzenno. Z udziałem środków pochodzących z ministerstwa 1.280 tys. zł wykonano przebudowę dróg o łącznej długości 3,519 km na kwotę 1.611.885,72 zł.

23 października podpisana została umowa z Wykonawcą na ostatnią w tym roku inwestycje drogową - modernizacje drogi w miejscowości Zalesie (Modrzewina) na odcinku 280 mb. Środki finansowe w wysokości 30.800 zł na przedmiotowe zadanie pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony gruntów rolnych i stanowią 50% kosztów inwestycji.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.