Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego dokonała 4 października 2019 r. podsumowanie projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. Gospodarzami spotkania byli: przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej ZHP Lucjan Pietrzczyk, komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej Tomasz Rejmer oraz koordynator projektu Łukasz Mucha.

Wśród 41 gmin objętych projektem znalazła się także gmina Raków, która w podziękowaniu za współpracę uhonorowana została pamiątkowym grawertonem. Podziękowanie otrzymała też trener cyfrowy Beata Walkowicz-Kudłacz, która zrealizowała szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osiemdziesięciu osób z terenu gminy Raków. Warto dodać, że jedną grupę przeszkolił Sławomir Stanek.

Przedstawiciel gminy Raków podziękował koordynatorom projektu za sprawną współpracę i pomoc przy zmianach harmonogramu, a w imieniu bezpośrednich beneficjentów za umożliwienie zapoznania się lub doskonalenia ze światem cyfrowym.

Dariusz Jóźwik

 

zdj. Beata Walkowicz-Kudłacz, Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.