Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Samorządowcy z gminy Raków na czele z wójtem gminy Damianem Szpakiem uczestniczyli w meczach towarzyskich samorządowców, które odbyły się 29 września 2019 r. przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie.

Mecze piłki nożnej pomiędzy Nową Słupią, Łagowem i Rakowem odbyły się w ramach festynu rodzinnego „Krew darem życia” któremu towarzyszyła akcja honorowego oddawania krwi.

Otwarcia uroczystości dokonała wojewoda świętokrzyskie Agata Wojtyszek, a następnie burmistrz miasta i gminy Łagów Paweł Marwicki, burmistrz miasta i gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, a także wójt gminy Raków.

Dziękujemy gospodarzom za zaproszenie, a naszym samorządowcom, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, sołtysów, policji i strażaków, za poświęcenie swojego czasu i podjętą sportową walkę z młodszymi rywalami.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.