Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

6 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz parlamentarzystów: Senatora RP Krzysztofa Słonia i Poseł na Sejm RP Marii Zuby Gmina Raków otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 393 150,00. Środki te zostaną przeznaczone na remont dróg gminnych: przebudowa drogi w miejscowości Dębno, przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie, przebudowa drogi w Pągowcu.

Dofinansowanie dla Gminy Raków na remonty dróg powiatowych.
Przebudowa drogi powiatowej nr 0349 Drogowle wartość projektu 742 700,00 kwota dofinansowania 80%.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 Szumsko wartość projektu 929 700,00 kwota dofinansowania 50%.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.