Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

wybory

Redakcja Rakowskich Aktualności Kwartalnych informuje o możliwości zamieszczenia płatnych ogłoszeń wyborczych w najbliższym numerze.

Koszt publikacji wynosi: format A4 – 100 zł, 75% objętości A4 – 75 zł, 50% objętości A4 – 50 zł, 25% objętości A4 – 25 zł. Podane wartości są kwotami brutto.

Przygotowane materiały w pliku pdf wraz z pisemnym zamówieniem usługi oraz danymi do faktury należy złożyć do dnia 20 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Raków – pokój nr 6.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.