Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

szachy pixabay

Od września 2019 r. uczniowie z gminy Raków będą mogli uczestniczyć w zajęciach szachowych prowadzonych przez Panią Annę Kot - sędziego, instruktora, działacza i organizatora szachowego z Kielc.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych (proponowany termin to czwartek godz. 16.00-17.00) w byłym budynku gimnazjum w Rakowie, ul. Łagowska 25. Ilość zajęć będzie uzależniona od ilości grup szachowych. Dojazd uczestników do Rakowa we własnym zakresie. Uczniowie lub rodzice zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o zgłoszenie się do dyrektora każdej ze szkół do 16.09.2019 r.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.