Drukuj
Kategoria: Aktualności
|
|
Odsłony: 436

sir fio

Od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. grupa nieformalna pn. Razem dla dzieci i młodzieży we współpracy z Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie realizowała projekt dla dzieci
i młodzieży pt. „Artystyczne antidotum na nudę”. Grupa oraz stowarzyszenie otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w wysokości 5 000,00 zł na realizację działań w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III Edycja”.


Działania projektowe realizowane były dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren gminy Raków. W projekcie mogli uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłosili chęć udziału w działaniach do osób prowadzących projekt. Wyłoniona została grupa uczestników zamieszkujących teren Rakowa, Chańczy, Szumska, Ociesęk, Koźla, Nowej Huty, Woli Wąkopnej, Wólki Pokłonnej, Celin oraz Życin, łącznie w projekcie uczestniczyło 74 osoby.

Poprzez zorganizowane działania uczestnicy projektu mogli w twórczy i bezpieczny sposób uczestniczyć w nowych formach aktywizacji i integracji, dodatkowo mogli spędzić w twórczy i kreatywny sposób swój czas wolny szczególnie w okresie wakacji. Poprzez realizację działań projektowych umożliwiliśmy dzieciom i młodzieży z gminy Raków rozwijanie umiejętności i zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i rękodziełem.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Paulina Szewczyk

Slajd1.JPG Slajd2.JPG Slajd3.JPG