Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sir fio

Od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. grupa nieformalna pn. Razem dla dzieci i młodzieży we współpracy z Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie realizowała projekt dla dzieci
i młodzieży pt. „Artystyczne antidotum na nudę”. Grupa oraz stowarzyszenie otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w wysokości 5 000,00 zł na realizację działań w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III Edycja”.


Działania projektowe realizowane były dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren gminy Raków. W projekcie mogli uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłosili chęć udziału w działaniach do osób prowadzących projekt. Wyłoniona została grupa uczestników zamieszkujących teren Rakowa, Chańczy, Szumska, Ociesęk, Koźla, Nowej Huty, Woli Wąkopnej, Wólki Pokłonnej, Celin oraz Życin, łącznie w projekcie uczestniczyło 74 osoby.

Poprzez zorganizowane działania uczestnicy projektu mogli w twórczy i bezpieczny sposób uczestniczyć w nowych formach aktywizacji i integracji, dodatkowo mogli spędzić w twórczy i kreatywny sposób swój czas wolny szczególnie w okresie wakacji. Poprzez realizację działań projektowych umożliwiliśmy dzieciom i młodzieży z gminy Raków rozwijanie umiejętności i zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i rękodziełem.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Paulina Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.