Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sir fio

 

Od miesiąca czerwca do końca sierpnia w Rakowie realizowano dla dzieci i młodzieży projekt, którego głównym celem było wyrwanie dzieci i młodzieży z wirtualnego świata i organizacja artystycznych działań, które umożliwią modemu pokoleniu aktywne spędzanie czasu wolnego opartego na rozwijaniu talentów i umiejętności.


W ramach projektu zorganizowano dla uczestników różnorodne warsztaty artystyczne – florystyczne, ceramiczne, plastyczne. W ramach zajęć uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać łapacz snów, kolorowe pustynne kaktusy, kompozycje dekoracyjne, prace malarskie na drewnianych krążkach, prace plastyczne przy użyciu gwoździków i kolorowego sznurka. W trakcie warsztatów powstały również różnorodne prace malarskie, ceramiczne miseczki, anioły i zawieszki.

Prace uczestników można było podziwiać na zorganizowanej wystawie projektowej w Rakowie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Paulina Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.