Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sir fioW okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Raków zorganizowano działania artystyczne mające na celu wyrwanie młodego pokolenia ze świata internetu i telewizji, antidotum na tak spędzany przez młode pokolenie gminy Raków wolny czas był artystyczny projekt realizowany przez grupę nieformalną pn. Razem dla dzieci i młodzieży we współpracy z Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie.


Na realizację projektu pozyskano mikrodotację w wysokości 5000,00 zł w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III Edycja”.

Zajęcia projektowe organizowane były w budynku świetlicy wiejskiej w Życinach. Podczas artystycznych działań powstały kolorowe łapacze snów, ceramiczne miseczki w kształcie liścia monstery, aniołki, prace malarskie na drewnianych plastrach i kartonach oraz kwiatowe kompozycje florystyczne.

Poprzez realizowany projekt chętni do udziału w projekcie uczestnicy mogli aktywnie, bezpiecznie i w kreatywny sposób spędzić wolny czas rozwijając własne zdolności, pasje i zainteresowania związane z rękodziełem artystycznym.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Paulina Szewczyk

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.