Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sir fio

Dzieci i młodzież zamieszkujące miejscowość Ociesęki oraz jej najbliższe okolice podczas wakacji mogły uczestniczyć w projekcie pt. „Artystyczne antidotum na nudę”. Na realizację projektu pozyskano mikrodotację w wysokości 5000,00 zł w ramach „Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III Edycja”.


Działania projektowe zakładały organizację warsztatów artystycznych z zakresu sztuk plastycznych, florystyki oraz ceramiki.
W ramach warsztatów artystycznych uczestnicy mogli poznać nowe formy wykonywania prac artystycznych i rękodzieła, a przez to rozwinąć umiejętności manualne - plastyczne, florystyczne oraz wyobraźnię i kreatywność.

Powstały przepiękne prace malarskie, kolorowe pustynne kaktusy, kompozycje dekoracyjne i wiele innych pięknych – starannie i misternie wykonanych prac.

Poprzez projekt uczestnicy mogli aktywnie spędzić swój wolny - wakacyjny czas bez Internetu i telewizji. Poprzez realizację działań pobudziliśmy dzieci i młodzież do włączenia się do różnych działań i mądrego zagospodarowania własnego czasu wolnego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Paulina Szewczyk

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.