Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

msitDzięki staraniom wójta gminy Raków Damiana Szpaka oraz wsparciu i życzliwości wiceministra sportu i turystyki Anny Krupki, gmina Raków otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska”. Program obejmuje rozwój zarówno infrastruktury szkolnej jak i ogólnodostępnej.

Środki finansowe w wysokości 1 191 600,00 zł przeznaczone zostaną na halę gimnastyczną i boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Ociesękach.

Pozyskana dotacja w dużym stopniu rozwiąże problemy ze sfinansowaniem inwestycji.

Serdeczne podziękowania dla pani wiceminister.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.