Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

80. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono 1 września 2019 r. na placu Wolności w Rakowie. Organizatorami wydarzenia byli: wójt gminy Raków Damian Szpak oraz proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Rakowie ks. Paweł Mackiewicz.

Polową mszę św. odprawił ks. dr Michał Grochowina, a homilię wygłosił ks. proboszcz.

Po zakończonym nabożeństwie odbył się patriotyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu chóru Chorał pod kierunkiem Adama Barabasza, zespołu Rakowskie Fijołecki - opiekun Magdalena Wojsa oraz sekcji gitarowej - opiekun Krzysztof Kucharski.

Na zakończenie odczytano zachowane nazwiska osób poległych podczas II wojny światowej oraz wypuszczono lampiony pamięci.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.