Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W nawiązaniu do informacji dotyczących Oczyszczalni Ścieków w Chańczy, które pojawiły się w ostatnim czasie Gmina Raków pragnie poinformować mieszkańców i turystów odpoczywających nad zalewem Chańcza, że w związku z małym dopływem ilości ścieków do naszej oczyszczalni nastąpił problem zagnicia osadu, który odpowiada za prawidłowe działanie obiektu. Mając powyższe na uwadze wprowadziliśmy cykl naprawczy polegający na dowiezieniu osadu z innej oczyszczalni i zaszczepieniu bakterii w naszej oczyszczalni.

Pojawiający się czarny wyciek do rzeki to czynny biologiczny osad, niepowodujący przykrego zapachu, nie zawiera żadnych substancji chemicznych i ulega naturalnemu rozkładowi w związku z czym nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt hodowlanych.

Po kilku dniach nastąpił planowany efekt i oczyszczalnia ścieków pracuje prawidłowo.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.