Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

10 tysięcy złotych na zakup ubrania specjalnego dla OSP w Ociesękach pozyskała gmina Raków. Środki pozyskane zostały w ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej", realizowanego przez samorząd województwa świętokrzyskiego.

29 sierpnia 2019 r. w podpisaniu umowy z marszałkiem województwa świętokrzyskiego: Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Mariuszem Goskiem uczestniczyli wójt gminy Raków: Damian Szpak, skarbnik gminy Raków: Anna Pleban oraz prezes OSP Ociesęki: Janusz Juszczyk.

W uroczystym podpisaniu umów dla jednostek OSP uczestniczyli: senator Krzysztof Słoń i poseł Krzysztof Lipiec.

Całkowita wartość projektu, którego celem jest usprawnienie i wzmocnienie jakości bojowej OSP Ociesęki wynosi 14 300 zł.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.