Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Planowany czas rozpoczęcia transmisji - 28.08.2019 r. o godz. 14:00.
 
W przypadku braku wyświetlenia transmisji na niniejszej stronie sesja dostępna jest pod adresem https://youtu.be/QLbVVS8JL4o
Szczegółowe informacje dot. sesji: http://rakow.esesja.pl/posiedzenie/b2550b9d-1b67-4
 
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.