Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

25 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Powiatu Kieleckiego. Uroczystości rozpoczął barwny korowód dożynkowy wraz z pocztami sztandarowymi i delegacjami z 19 gmin powiatu, który przemaszerował przed scenę, gdzie odbyła się msza święta dziękczynna w intencji tegorocznych plonów.

Gminę Raków w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy reprezentował wieniec wykonany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rakowa. Delegację z Gminy Raków stanowili przedstawiciele władz z Panem Damianem Szpakiem - Wójtem Gminy Raków, Panią Danutą Król – radną gminy Raków oraz Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Rakowa oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej z Szumska.

Dożynki powiatowe były doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę nieraz w trudnych warunkach atmosferycznych, a także do wspólnej radości z zakończonych żniw, zebranych warzyw i owoców. Pamiętać należy, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku", gdzie III miejsce przypadło Gospodarstwu Agroturystycznemu ,,KUŹNIA” prowadzonemu przez Państwa Elżbietę i Henryka Kot z Nowej Huty.

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,KUŹNIA” bezkonkurencyjne okazało się w konkursie na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego gdzie zdobyło I miejsce.

Dożynki były doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych rolników powiatu kieleckiego. Kapituła Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach tytuł Rolnika Roku Powiatu Kieleckiego przyznała Panu Stanisławowi Pociejowskiemu, rolnikowi z terenu naszej gminy.

Część artystyczną dożynek umiliły zespoły ludowe z powiatu, w tym rodzimy Zespół Sióstr Piotrowicz z Rakowa.

Serdecznie pragniemy podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich z Rakowa za włożony trud w przygotowanie wieńca dożynkowego oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumsku za udział w delegacji.

Wójt gminy Raków Damian Szpak wziął udział także w dożynkach powiatu staszowskiego i gminy Bogoria, gdzie został serdecznie przywitany przez wójta gminy Bogoria Marcina Adamczyka oraz był jednym z losujących nagrody dla osób które oddały krew w akcji krwiodawsta. Zaprosił także wszystkich obecnych na czele z wiceminister sportu i turystyki Anną Krupką na uroczystość "W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli".

Agnieszka Rejnowicz

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.