Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 24 sierpnia 2019 r. w Rakowie. W zawodach udział wzięły trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Raków: Chańcza, Ociesęki i Szumsko. Swojej drużyny nie wystawiła jednostka OSP Raków, co spotkało się z niezrozumieniem takiej sytuacji i pytaniami od gości i druhów.

Zawody rozgrywane były w 2 konkurencjach:

1) sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

2) ćwiczenie bojowe.

Po podliczeniu czasów i punktacji komisji jury w składzie: st. kpt. Marek Dyk - sędzia główny oraz pozostali sędziowie: st. kpt. - Paweł Nyk, mł. kpt. Marcin Pastuszka oraz sekc. Artur Olszowy ogłosili wyniki.

I miejsce - OSP Ociesęki;

II miejsce - OSP Szumsko;

III miejsce - OSP Chańcza.

Sędziowie wraz z wójtem gminy Raków - Damianem Szpakiem oraz komendantem gminnym OSP - Marcinem Banasiewiczem dokonali podsumowania zawodów.

Wójt wręczył jednostkom dyplomy, a zwycięzcom nagrodę w wysokości 500 zł.

OSP Ociesęki otrzymała prawo reprezentowania gminy Raków podczas powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Strawczynku.

Druhowie z OSP Chańcza - organizatorzy zawodów przygotowali dla wszystkich ognisko z pysznymi kiełbaskami.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.