Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sport1 pixabay CC0

Wakacje to czas przeznaczony dla dzieci na odpoczynek od nauki i regenerowanie sił po trudach szkolnych zmagań.

Jak w poprzednich latach tak również i w tym roku, już po raz szósty na przełomie lipca i sierpnia został zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci, których jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS-ie. Półkolonie odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie.

Głównym celem zorganizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje.

W trakcie półkolonii uczestnicy mieli możliwość korzystania z wielu różnorodnych atrakcji, zajęć ruchowych, plastycznych, wycieczek, wyjazdów, warsztatów, rajdów pieszych m.in. do Opatowa, Ujazdu, Kurozwęk, Kielc, Staszowa, Chałupek.

Czas półkolonii był dla dzieci wspaniałą zabawą, przygodą niosącą wile radości, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa.

Organizacja półkolonii to wkład wielu osób, zapewnienie uczestnikom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku to nie lada wyzwanie.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Damianowi Szpak, Pani Dyrektor ZSP Mirosławie Foryś, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annie Adamczyk, Panu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisławowi Nyk, Panu Janowi Oszczypała, Panu Darkowi Malanowicz za okazaną życzliwość i pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Organizatorzy:

Marzanna Gałęzowska

Marzena Foryś

Magdalena Madej

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.