Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

osp logo 450

Zapraszamy wszystkich do dopingowania druhów-strażaków w czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zawody odbędą się 24 sierpnia 2019 r. (sobota) w Rakowie w tzw. "kamieniach" czyli działce znajdującej się w sąsiedztwie ronda w kierunku Staszowa.

Rozpoczęcie o godzinie 14.00. Tytułu najlepszej jednostki z 2018 r. bronić będzie OSP Chańcza.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.