Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

gops logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że od 21 sierpnia 2019 r. można zgłaszać się w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. PODPROGRAM 2019.

Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie ul. Jana Sienieńskiego 19 osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Wymóg ten należy spełnić aby skorzystać z wyżej wymienionej formy pomocy.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.