Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 450

Od miesiąca kwietnia do końca czerwca Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie miało zaszczyt realizować dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Raków projekt z zakresu edukacji regionalnej pt. „Śladami dawnych tradycji” – warsztaty edukacji regionalnej. Zadanie publiczne realizowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji przekazanej z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 2 000,00 zł.


W ramach działania uczestnicy mogli uczestniczyć w warsztatach z uznanymi i znanymi w regionie świętokrzyskim twórcami form ludowych.

Projekt zakładał organizację warsztatów związanych z zapomnianym rękodziełem ludowym. Pierwszymi warsztatami w jakich nasze młode pokolenie mogło wziąć udział były „Mszoki” - ludowe formy ozdobne wykonane z mchu i elementów roślinnych. Podczas warsztatów twórca ludowy wykonał pokaz splatania gotowego tworu ludowego – kury, następnie z przygotowanych elementów roślinnych – mchu, gałązek, witek brzozowych oraz drucika uczestnicy mogli stworzyć własne mszoki. Poprzez działanie uczestnicy nauczyli się wykonywać ludowy element dekoracyjny znany szczególnie na terenie ziemi Daleszyckiej oraz w regionie świętokrzyskim. Warsztaty zainspirowały uczestników do tworzenia kolejnych prac rękodzielniczych, dlatego też powstała kolejna forma mszoków w kształcie jajek wykonywane na formie styropianowej.

W ramach kolejnego działania zorganizowano dla dzieci i młodzieży – wyjazdowe warsztaty do znanej w regionie, a nawet w Polsce artystki ludowej słynącej z wykonywania ludowych rzeźb i figurek. W ramach działania w pracowni artystki uczestnicy mogli zobaczyć pokaz wykonywania dwóch form ludowych – Chrystusów Frasobliwych oraz Ludowych Aniołów. Podczas pokazu tworzenia rzeźby uczestnicy mogli zaobserwować jak właściwie należy uformować kawałek gliny aby powstała ludowa rzeźba. Podczas warsztatów uczestnicy mogli zobaczyć jak dawniej toczono na kole garncarskim. Dzieci i młodzież chętnie pracowali przy wykonywaniu rzeźby. W ramach warsztatów powstały unikalne ludowe rzeźby. Dodatkowo uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę z związaną z przygotowaniem i wypałem gliny oraz procesem szkliwienia różnych form – rzeźb czy naczyń. Warsztaty umożliwiły uczestnikom poznanie nowych i dotąd nieznanych ludowych form artystycznych.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Raków – Pana Damiana Szpaka za bezpłatne udostępnienie autobusu do przewozu uczestników projektu na warsztaty garncarskie do Obic.

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie
Paulina Szewczyk
Halina Łukasik

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.