Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Przeglad Zespolow Folklorystycznych 2019

Już 4 sierpnia podczas jubileuszowego XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów chmielnicki rynek rozbrzmi muzyką! Zaprezentują się zespoły ludowe, kapele i soliści z całego powiatu kieleckiego.

To jedyna taka okazja, by zobaczyć na jednej powiatowej scenie przeszło pół tysiąca artystów. Udział w przeglądzie to okazja, by zapoznać się z kulturą ludową na wysokim poziomie – śpiewem, tańcem, muzyką czy kolorowymi regionalnymi strojami.

W trakcie imprezy zostaną wręczone statuetki „Gloria” - Doroczna Nagroda Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury dla osób, które wyjątkowo zasłużyły się dla powiatu kieleckiego nieprzeciętnym talentem oraz działaniami dla zachowania i upowszechniania naszych lokalnych tradycji. W ubiegłych latach nagradzani byli między innymi malarze, pisarze, rzeźbiarze czy animatorzy kultury

Zapraszamy wszystkich miłośników kultury ludowej i dobrej zabawy do udziału w tegorocznym Przeglądzie w Chmielniku. Początek imprezy o godz. 13.

 

Źródło: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Jubileuszowe-swieto-folkloru-w-Chmielniku/idn:6764.html

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.