Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

twoja krew

Tegoroczna uroczystość religijno-obyczajowa pn. „W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli” będzie szczególna. Z inicjatywy wójta gminy Raków odbędzie się akcja Honorowego Dawstwa Krwi.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć tę szlachetną inicjatywę do zapisywania się na listę osób chętnych do oddania krwi. Jako pierwszy na listę wpisał się wójt gminy Raków – Damian Szpak.


Potencjalnych dawców prosimy o zapoznanie się z ulotką „Informacje dla krwiodawców”.
Punktu poboru krwi uruchomiony zostanie 15 września 2019 r. o godzinie 13.00 na terenie uroczystości w Dębnie, gmina Raków.
Każdy uczestnik akcji otrzyma upominek, a wśród wszystkich dawców wylosowana zostanie nagroda główna.

Zgłoszenia prosimy dokonywać w Urzędzie Gminy Raków:
- osobiście w pokoju nr 14 - sekretariat;
- telefonicznie pod nr tel. 41 35 35 018;

w godzinach pracy urzędu.

4a

4b

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.