Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W czwartek 11 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach otrzymała z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dwie nowoczesne radiostacje samochodowe. Po zamontowaniu na samochodach cyfrowe radiostacje zastąpią wysłużony sprzęt, co znacznie poprawi łączność podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę z Ociesęk w zalesionym i pagórkowatym terenie gminy Raków.

W przekazaniu sprzętu przez wicewojewodę świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego uczestniczyli wójt Gminy Raków Damian Szpak i prezes OSP Ociesęki Janusz Juszczyk.

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.