Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

 

W dniu 7 lipca 2019 r. w Geoparku Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Gospodarstwo Dariusza Radomskiego z Gminy Raków zdobyło I miejsce w powiecie kieleckim i wyróżnienie zostało za najbezpieczniejsze w województwie w XVII edycji konkursu oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach i Państwowej Inspekcji Pracy. Ich gospodarstwo może być przykładem dla innych rolników.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.