Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

19 czerwca br. podpisana została umowa z firmą PRD Staszów na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1320 mb w miejscowości Korzenno. Teren został już przekazany wykonawcy i niebawem rozpoczną się prace budowlane.

Koszt wykonania przebudowy 396 161,35 zł w tym 80% to dotacja pochodząca z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.