Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

19 czerwca br. podpisana została umowa z firmą DROKAM z Piaseczna k. Łoniowa na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 692 mb w miejscowości Rembów. 3 lipca przekazano teren budowy a już w dniu następnym na terenie budowy pojawiły się maszyny budowlane. Wykonawca robót rozpoczął ziemne prace przygotowawcze związane z niwelacją terenu i uformowaniem koryta drogi. Koszt wykonania 221 517,70 zł w tym 80% to dotacja celowa z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.