Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

sport1 pixabay CC0

Zapraszamy do udziału w półkoloniach letnich, które odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie od 23 lipca do 1 sierpnia 2019 r. Koszt wypoczynku wynosi 50 zł.

Warunkiem uczestnictwa dzieci jest ubezpieczenie w KRUS-ie jednego z rodziców.

W trakcie pobytu dziecka na półkoloniach oferujemy całodniowe wyżywienie (śniadania i obiady), wycieczki, ogniska, wyjazdy na basen i do kina, rajdy piesze, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne.

Telefon kontaktowy - 692 963 684.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.