Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie jako jedna z 50 szkół z województwa świętokrzyskiego otrzyma nowoczesne zestawy komputerowe dla swojej pracowni informatycznej. 27 czerwca 2019 r. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisał z gminami – partnerami projektu, umowy na przekazanie przez samorząd województwa dotacji celowej przeznaczonej na część wkładu własnego. W podpisaniu umowy udział wziął wójt gminy Raków Damian Szpak.

Liderem projektu pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" o wartości ponad 4,7 mln zł, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, jest samorząd województwa.

Gmina Raków wniesie 25% wkładu własnego, w tym 5% w wysokości 3 161,90 zł pochodzi właśnie z samorządu województwa.

Pracownia ZSP w Rakowie doposażona zostanie w 20 zestawów komputerowych oraz 1 urządzenie dostępowe. Całkowity koszt wyniesie 63 238 zł. Termin zakończenia zadania to 30 września 2019 r.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.