Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

msit

Z przyjemnością informujemy, że na postawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 czerwca 2019 r. Gminne Towarzystwo Sportowe zakwalifikowane zostało do IV edycji Programu Klub.

Wniosek złożony przez prezesa GTS Paulinę Szewczyk przy pomocy merytorycznej trenerów - Michała Siuty i Stanisława Kraski znalazł się wśród 3 732 klubów z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie.

Wsparciem objętych zostanie blisko 155 tys. dzieci i młodzieży oraz 7,2 tys. trenerów.

W ramach pozyskanych środków 9 000 zł przeznaczone zostanie na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, a 6 000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Już wkrótce wzrośnie aktywność sportowa w sekcjach piłki nożnej i zapasów.

Serdecznie gratulujemy, a szczególne podziękowania kierujemy do Anny Krupki - Wiceministra Sportu i Turystyki za spotkania przyliżające ideę programu małym klubom w województwie świętokrzyskim, wyjaśnianie pytań i wątpliwości oraz zachęcanie do aplikowania o środki.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.