Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

12 czerwca w godzinach 10.00 – 16.00 cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w Rakowie na Rynku. Zapraszamy panie w wieku 25 – 59 lat na bezpłatne badania cytologiczne do cytobusa - mobilnego gabinetu położnej ŚCO.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33.


Cytologia jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym dla pacjentki. Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać mieszkanki województwa świętokrzyskiego w wieku 25 - 59 lat, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. W ramach jednego badania pacjentka ma wykonywane dwa rodzaje cytologii – konwencjonalną i na podłożu płynnym, co zapewnia dokładniejszą diagnostykę.

Cytobus ŚCO – to mobilny gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie oraz kabina higieny intymnej z bidetem i bieżącą wodą, żeby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania. Cytobus jest ogrzewany i klimatyzowany.

plakat

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.