Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 

001


14 maja 2019 r. zakończyła szkolenie ostatnia grupa mieszkańców Gminy Raków uczestnicząca w projekcie „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”.
Z tej okazji gościliśmy w pracowni komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wójta Gminy Raków - Damiana Szpaka, koordynatora projektu- phm. Łukasza Muchę oraz Panią Milenę Wichnerę.


Warto wspomnieć, iż podjęty przez ZHP Chorągwi Kieleckiej projekt skierowany został do 41 gmin województw świętokrzyskiego i śląskiego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Podczas szkoleń kursanci w sposób praktyczny podnosili kompetencje cyfrowe. O tym, jak ważne jest zdobycie takich umiejętności, podkreślali jednomyślnie na spotkaniu z uczestnikami kursu zaproszeni goście. Wójt Gminy pogratulował pomysłodawcom projektu podjęcia ciekawej i przyszłościowej inicjatywy oraz podziękował kursantom za chęć doskonalenia się. Nawiązał do spraw, jakie w urzędach można załatwić obecnie drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu.

W szkoleniu na terenie Gminy Raków uczestniczyło osiemdziesiąt osób, tj. dwie grupy w przedziale wiekowym 18-34 lata, po dwie grupy 35-43 i 44-65 oraz dwie w przedziale wiekowym 65 i więcej lat. Szkolenia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Szumsku oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe wykorzystywane w toku zajęć.

Warto podkreślić ogromne zadowolenie kursantów z udziału w szkoleniu, wszak technologia cyfrowa nieustannie się rozwija a my stajemy się świadomi zdobywania wiedzy i umiejętności współczesnego cyfrowego świata.

Prowadząca szkolenie Lider Cyfrowy Beata Walkowicz-Kudłacz

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.