Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
We wtorek 21 maja w Urzędzie Gminy w Rakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek OSP z Chańczy, Ociesęk, Rakowa, Szumska i Woli Wąkopnej oraz Wójt Gminy Damian Szpak.

Na wstępie Panie Halina Łukasik i Agnieszka Scendo przedstawiły informację na temat realizowanego na terenie gminy projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”, w ramach którego planowane jest również szkolenie dla strażaków ochotników.

W trakcie spotkania omówiono także bieżące sprawy związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym z organizacją zaplanowanych na sierpień gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.