Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

XIV Jarmark Świętokrzyski odbył się 19 maja na Świętym Krzyżu. W tym roku pod hasłem „Na góralską nutę”. W uroczystości zaprezentowały się wszystkie gminy powiatu kieleckiego. Każda gmina miała swoje stoisko z kulinarnymi specjałami przygotowanymi przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Raków reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szumska, które na swoim stoisku zaprezentowały swojskie wyroby oraz ciasta. Jarmark rozpoczął się procesją spod Bazyliki Mniejszej na Błonie, gdzie odbyła się msza święta polowa. Eucharystię sprawował o. Marian Puchała, a homilię wygłosił o. Stanisław Jankowicz.

Msza w hołdzie ofiar II wojny światowej rozpoczęła obchody powiatu kieleckiego 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W mszy uczestniczył chór Con Anima z Waśniowa (powiat ostrowiecki) oraz Zespół Ludowy Harnasie z gminy Poronin na Podhalu.

Gości powitali : starosta kielecki Pan Mirosław Gębski, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior, wójt gminy Bieliny -Pan Sławomir Kopacz. Samorząd reprezentowali: wicemarszałek – pani Renata Janik, przewodniczący sejmiku Pan Andrzej Pruś, członek zarządu Pan Cezary Majcher, radni powiatu oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu kieleckiego, a wśród nich wójt naszej gminy Pan Damian Szpak.

Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe z gmin, które były współorganizatorami jarmarku,Nowej Słupi (Zespół Śpiewaczy Chełmowianki, KGW Modrzewnianki oraz Wesołe Kumoszki) a z Bielin (Zespół Śpiewaczy "Makoszanki", Zespół śpiewaczy "Swarne Kakonianki", Kapela z Kakonina).

„Bitwa Górali”, czyli pojedynek sceniczny Zespołu Ludowego Harnasie z Podhala z Zespołem Pieśni i Tańca Morawica w kategoriach takich jak: przyśpiewki, kapela, taniec jednej osoby oraz zespołu, a także w gawędziarstwie w swoich gwarach ludowych, czyli „godkach” stanowił atrakcję uroczystości.

Krystyna Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.