Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001


Uczeń klasy VIII, Bartosz Biernacki przeszedł eliminacje wstępne i zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”, którego głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju KUL w Lublinie.

W II finałowym etapie z Grupy Gimnazjalnej będzie rywalizować jeszcze 27 uczniów. Jest to już III edycja konkursu orgaznizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, objęty honorowym patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Minister Edukacji Narodowej.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Współorganizatorami konkursu są: Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
W pierwszym dniu konkursowych zmagań Bartosz przystąpi do części pisemnej, w postaci testów i pytań otwartych a następnie do części praktycznej, polegającej na rozpoznaniu roślin miododajnych , sprzętu pszczelarskiego, rozpoznawaniu rodzajów miodu oraz wiedzy z budowy anatomicznej pszczoły. Kolejny dzień będzie niósł więcej przyjemności bo oprócz wyjazdu do Pszczelej Woli weźmie on udział w warsztatach pszczelarskich.

Tymczasem…Przygotowania Bartka do konkursu przebiegają bardzo pracowicie. Do opanowania jest bardzo dużo materiału z zakresu Apitologii. 3 marca wybraliśmy się na spotkanie z Panem Alkiem Dziarmagą, który z Bartkiem podzielił się wiedzą dotyczącą m,in. zwyczajów pszczół, roślinach miododajnych, sposobach rozpoznawania gatunków miodu, typach uli. Pokazał nam okazałą pasiekę i opowiadał o tym, jak pomaganie tacie przy pszczołach przerodziło się w jego dorosłym życiu w pasję. To ciężka praca, opowiadał pszczelarz i bardzo czasochłonna ale skoro lubi się to robić - potrafi pochłonąć bez reszty.

Beata Walkowicz-Kudłacz

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.